Publikace:
Grey Literature in the Czech Republic

Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek popisuje aktivity zaměřené na šedou literaturu v České republice. V příspěvku jsou objasněny vztahy mezi systémy/projekty shromažďujícími šedou literaturu a místo šedé literatury v rámci České digitální knihovny. Specielně se příspěvek věnuje projektu Státní technické knihovny „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“.


Contribution summarizes activities concerning grey literature in the Czech Republic. Contribution describes relationships between systems/projects collecting grey literature and position grey literature in the Czech Digital Library. Contribution is especially focused on a project “The Digital Library for Grey Literature –Functional Model and Pilot Implementation”, which solves the State Technical Library.

Popis
Klíčová slova
Národní uložiště šedé literatury, project, the National Repository of Grey Literature
Citace