Publikace:
E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Přednáška se zabývá e-learningem jako progresivní formou vzdělávání, která je stále častěji používána také v systému vzdělávání zaměstnanců. Co je a co není e-learning? Jaké možnosti a úskalí tento nástroj skýtá? V jakých oborech se tato forma vzdělávání nejčastěji v ČR uplatňuje.

Popis
Klíčová slova
Moodle, systém pro řízení studia, LMS, EFI, Moodle, learning management system, LMS
Citace