Publikace:
Zavádění a vedení středoškolských prací

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zavádění a vedení středoškolských prací je třídílný vzdělávací videokurz pro pedagogy středních škol. Cílem kurzu je pomoci školám a pedagogům toto téma uchopit a úspěšně provést studenty procesem psaní odborné práce. První video se věnuje organizačním předpokladům a očekávání školy při zavádění práce, tzn. kdy je vhodné práci vyžadovat, jakými pravidly se bude psaní práce řídit atd. Druhé video rozebírá možné parametry práce a způsoby jejího hodnocení. Jako příklady dobré praxe slouží zavedené klasifikační texty – v českém prostředí např. SOČ, v mezinárodním extended essay. Ve třetím videu je kladen důraz na spektrum informací a dovedností, které by studenti měli znát nebo které by jim měli pedagogové předat společně s odkazy na zdroje informací, užitečné tipy a nástroje pro usnadnění práce. Informace a doporučení v této oblasti vycházejí ze zkušeností s poskytováním informační podpory studentům a pedagogům i z vlastní pedagogické praxe.

Popis
Klíčová slova
odborné psaní, středoškolská práce, maturitní práce, závěrečná práce, absolventská práce, podpora pedagogů, instruktážní videa, academic writing, high school papers/essays, final papers/essays, graduation writing requirements, teacher support, instructional videos
Citace