Publikace:
National Repository of Grey Literature in the Czech Republic

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

The paper introduces and describes the current state of the collection and disclosure documents of grey literature in the National Repository of Grey Literature.

Popis
Klíčová slova
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
LIBER 2010
Datum a místo konání
2010-06-29
Aarhus (DK)