Publikace:
Šedá literatura 2.0

Datum
2012-10-23
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se pokusí představit šedou literaturu v kontextu platforem a nástrojů webu 2.0. Rostoucím trendem ve vědecké komunikaci je například microblogging, vědecké blogování a své místo si v distribučním cyklu šedé literatury postupně budují i vědecké sociální sítě. Kromě příkladů šedé literatury 2.0. se dále příspěvek zaměří na problémy při propagaci šedé literatury a její komunity prostřednictvím sociálních médií.


The paper tries to describe grey literature in the context of platforms and tools of the web 2.0. We can follow up that increasing trends in the scientific communication are e.g. microblogging, scientific blogging and there are also scientific social networks in the distribution cycle of grey literature. Except the examples of grey literature 2.0, the paper also discusses the problems of the promotion of grey literature and grey literature community through the social media.

Popis
Klíčová slova
sociální média, web 2.0, otevřená věda, digitální repozitář, social media, web 2.0, Open Science, digital repository
Citace