Publikace:
Projekt NCIP VaVaI: Struktura, řízení a možnosti spolupráce

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V prezentaci bude představen Projekt sdílených činností (novinka „malé novely“ zák. 130/2002 Sb.) – Národní centrum informační podpory VaVaI, který navazuje na Projekt CzechELib z programu OP VVV. Sedmiletý projekt NCIP VaVaI je určen primárně ke kofinancování pořizování EIZ, zejména formou transformačních smluv na Gold OA – od r. 2021, tam, kde to je možné, dále k centrálnímu financování provozu NC CzechELib – od r. 2023 a nově k podpoře VaVaI formou vybudování platformy One Stop Shop for Researches (OSS4R). V druhé části prezentace bude shrnut aktuální vývoj týkající se již uzavřených smluv s dodavateli a smluv nově sjednávaných v rámci CzechELib.

Popis
Klíčová slova
elektronické informační zdroje, e-zdroje, EIZ, financování, projekt, informační podpora, electronic information resources, e-resources, EIZ, financing, project, information support
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Bibliotheca Academica 2020
Datum a místo konání
2020-11-03
online