Publikace:
Šedý abART

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném výtvarném umění. V archivu je registrováno téměř 200 různých typů dokumentů, část z nich patří do šedé literatury, např. tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, katalogy z výstav, výroční zpráva aj. V příspěvku představíme naši šedou literaturu a způsob jejího zpracování a ukládání v informačním systému abART, který Archiv výtvarného umění vyvíjí od roku 2003. Zaměříme se také vyhledávání šedé literatury v systému, vazby mezi záznamy a dostupnost jednotlivých dokumentů.


The Archive of Fine Arts collects, processes, and provides a large collection of documents pertaining mainly to Czech and Slovak art of the 20th and 21st centuries. We distinguish 200 various types of documents; some of them belong to the category of “grey literature” (e.g., press releases, theses, bibliographies, exhibition catalogues, and annual reports). In our paper, we introduce our collection of grey literature and its processing and archiving in the abART Information System, provided by The Archive of Fine Arts since 1993. We’ll focus on grey literature, searching in the abART system, records linking with all other related information, and availability of documents.

Popis
Klíčová slova
Citace