Publikace:
Otevřená věda: Analýza mezinárodního prostředí

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, výzkumná data, vědecké publikace, otevřený přístup, Horizont Evropa, open science, research data, research outputs, open access, European Open Science Cloud, Horizon Europe, Open Research Europe
Citace