Publikace:
Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek zkoumá potenciální vliv nastupující čtvrté průmyslové revoluce na šedou literaturu a také změny, které se promítnou do oblasti informačního managementu. Na základě analýzy současných převládajících trendů se zdá, že bude nutné přehodnotit defi nici šedé literatury a také vše, co s ní souvisí – její vznik, typy, zpracování, archivaci, udržitelnost a použitelnost. Informační specialisté, zejména odborníci na šedou literaturu, budou potřebovat nové znalosti a školení.


This paper examines the potential impact of the emerging Fourth Industrial Revolution on grey literature and the challenges it will bring to the information management profession. Based on analysis of the most prevalent current trends and developments, it appears we will need to rethink the defi nition of grey literature, its creation and types, processing, storage, sustainability and usability. Information professionals, including the grey literature ones, will require training and new knowledge.

Popis
Klíčová slova
průmyslová revoluce, industrial revolution
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017
Datum a místo konání
2017-10-19
Praha (CZ)