Publikace:
Cestovní zpráva - ICOLC Conference, Jacksonville, Florida, USA

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zpráva popisuje účast vedoucího oddělení licenčního a administrativního Czechelib a vedoucího Odborné rady CzechELib na konferenci International Coalition Of Library Consortia – ICOLC, což je nejvýznamnější podnik, kde si vedoucí a klíčoví pracovníci univerzitních, národních i mezinárodních konsorcií sdělují jinak nedostupné poznatky a informace o jednáních s vydavateli, o řízení konsorcií a o užitečných nástrojích.

Popis
Klíčová slova
konference, elektronické zdroje, otevřený přístup, otevřená data, konsorcium, conference, electronic sources, open access, open data, consortium
Citace