Publikace:
Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2019

Datum
2019
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Citace