Publikace:
Antiplagiátorské nástroje pro naše repozitáře

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2013
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace je zaměřena na test a komparační analýzu systémů na odhalování duplicit (tzv. antiplagiátorských systémů) vhodných pro repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. V příspěvku bude popsán proces testování a budou prezentovány výsledky, které mohou pomoci při rozhodování o vhodném antiplagiátorském nástroji pro kontrolu kvalifikačních prací i dalších typů šedé literatury.


The presentation is focused on a comparative analysis of systems for detecting duplicates (called anti-plagiarism systems) suitable for repositories of ETDs in the Czech Republic. The paper describes the testing process and results. These results can help to decide, which system will be suitable as a anti-plagiarism tool for the control of theses and other types of gray literature.

Popis
Klíčová slova
plagiarismus, repozitáře, Turnitin, Theses.cz, Ephorus, Google, plagiarism, theses and dissertations, repository, Turnitin, Theses.cz, Ephorus, Google
Citace