Publikace:
Odborné rešerše - pokračování

Licence
Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář je určený pro mírně či středně pokročilé, kteří mají zkušenosti s elektronickými informačními zdroji. Může jít o knihovníky, informační specialisty, studenty či další odborníky (v rámci splnění podmínek VISK).

Popis
Klíčová slova
vyhledávání informací, rešerše, informační systémy, elektronické informační zdroje, information retrieval, information systems, electronic information resources
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání
2022
Praha (CZ)