Publikace:
Odborné rešerše - pokračování

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář je určený pro mírně či středně pokročilé, kteří mají zkušenosti s elektronickými informačními zdroji. Může jít o knihovníky, informační specialisty, studenty či další odborníky (v rámci splnění podmínek VISK).

Popis
Klíčová slova
vyhledávání informací, rešerše, informační systémy, elektronické informační zdroje, information retrieval, information systems, electronic information resources
Citace