Publikace:
Specifikace software pro NUŠL

Datum
2009
Autoři
Státní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, Národní úložiště šedé literatury, digital repository, National Repository of Grey Literature
Citace