Publikace:
Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku?


This paper aims to discover the benefits and the impact of institutional repositories and its role to support the scientific research and enhancing the global visibility and impact of grey literature through answering the following questions: Which are the best practices to improve the visibility of grey literature? How could we achieve a high visibility of grey literature in Algerian institutional repository?

Popis
Klíčová slova
institucionální repozitáře, Alžírsko, zviditelnění, institutional repositories, Algeria, visibility
Citace