Publikace:
Audit důvěryhodnosti digitálního repozitáře NUŠL

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
audit, digitální repozitář, Národní úložiště šedé literatury, DRAMBORA, nástroje, audit, digital repository, National Repository of Grey Literature, DRAMBORA, tools
Citace