Publikace:
Cestovní zpráva - Digitálna knižnica 2010: Digitalizácia a srístupnenie digitálného obsahu

Datum
2010-09
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Účelem zahraniční cesty byla účast na konferenci Digitálna knižnica 2010, která se konala od 22. září do 24. září 2010 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. Petra Pejšová zde 24. 9. 2010 přednesla příspěvek s názvem Uživatelské rozhraní Národního úložiště šedé literatury, ve kterém představila projekt NTK Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), jehož hlavním cílem je budování digitálního repozitáře pro shromažďování, dlouhodobou archivaci a zpřístupnění šedé literatury na národní úrovni. Program konference byl zaměřený na digitalizaci a zpřístupnění digitálního obsahu a prezentaci projektů realizovaných na Slovensku, v České republice a velký prostor byl věnován zahraničním hostům. Účel cesty – prezentace projektu NUŠL a NTK, i získání nových informací z oblasti digitalizace a digitálních knihoven - byl naplněn.

Popis
Klíčová slova
knihovnictví, muzejnictví, galerie, Národní úložiště šedé literatury, Librarianship, Museology, Galleries, National Repository of Grey Literature
Citace