Publikace:
Agile Development at the Czech National Library of Technology (NTK): A Case Study in the Launch of a Robust Online Research & Communications Tool

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Centrum vedecko-technických informácií SR
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Článek se zabývá užitím agilních vývojových technik v konkrétním případě plánování a spuštění nového designu webové stránky NTK, která byla vytvořena jako robustní nástroj online výzkumu a komunikace s důrazem na použitelnost a mobilní kompatibilitu.


This article discusses the utilization of agile development techniques in relation to a specific case, the planning and launch of the Czech National Library of Technology’s redesigned website, created to be a robust online research and communications vehicle designed around usability and to be fully mobile-compatible from the outset.

Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, National library of technology
Citace