Publikace:
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Virtuální polytechnická knihovna, Virtual Polytechnic Library
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK)
Datum a místo konání
2015-11-24
Praha (CZ)