Publikace:
Oddělení meziknihovních služeb

Datum
2010-08-16
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
služby, Virtuální polytechnická knihovna, Národní technická knihovna, services, Virtual polytechnic library, National technical library
Citace