Publikace:
Plan S - hard road to Open Access

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřený přístup, Plán S, vydavatelé, otevřená věda, principy, copyright, strategie na uchování majetkových práv, poskytovatelé financí, publikační modely, diamantová cesta, deklarace DORA, open access, Plan S, cOAlition S, publishers, open science, principles, copyright, right retention strategy, funders, publishing models, diamond model, DORA
Citace