Publikace:
OpenGrey = nová OpenSIGLE

Datum
2012-05-23
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

OpenGrey vznikla na základě databáze OpenSIGLE/SIGLE a obsahuje téměř 700 tisíc záznamů šedé literatury. OpenGrey je unikátní bází, zajišťující otevřený přístup k referencím o evropské šedé literatuře. Tato multidisciplinární databáze pokrývá především technické, biomedicínské, ekonomické, sociální a humanitní vědy. V prezentaci bude představeno nové vyhledávací prostředí, desing a vize. Bude zmíněna také spolupráce s mezinárodní společností GreyNet, díky níž jsou v OpenGrey zpřístupněny preprinty z řady mezinárodní konferencí o šedé literatuře. Statistiky využívanosti OpenGrey a zpětná vazba podporují naši snahu, aby bylo více šedé literatury v repozitářích. Jako příklad představíme spolupráci s Národním úložištěm šedé literatury v České republice.


OpenGrey is based on the OpenSIGLE/SIGLE database which contains almost 700 thousand records of grey literature. OpenGrey is a unique repository providing open access to European grey literature references, the result of 25 years of cooperation. As a multidisciplinary database it covers Science, Technology, Biomedical Science, Economics, Social Science and Humanities. This paper presents new search functionality, design and vision. The cooperation with GreyNet on GL conference preprints will also be mentioned. OpenGrey usage data and feedback information support our advocacy for more grey literature in repositories. Cooperation example will be shown in the National Repository of Grey Literature in the Czech Republic.

Popis
Klíčová slova
mezinárodní agregátor, OpenSIGLE, OpenGrey, Národní úložiště šedé literatury, NUŠL, international aggregator, OpenSIGLE, OpenGrey, National repository of grey literature, NRGL
Citace