Publikace:
Strategie vyjednávání CzechELib

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, elektronické informační zdroje, vyjednávání s vydavateli, poplatky za publikování, časopisy, články, transformace smluv, open science, electronic information resources, negotiation with publishers, APC, article processing charge, journals, articles, contracts transformation
Citace