Publikace:
Cestovní zpráva - 13th Berlin Open Access Conference a zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Zpráva popisuje účast ředitelky odboru CzechELib a předsedy odborné rady CzechELib na dvou akcích: dvoudenní 13. Berlínské konferenci o otevřeném přístupu s podtitulem „Building capacity for the transformation“ a dvoudenním zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3. Obě konference přinesly vedle vyjasnění strategií pro nadcházející transformaci mechanismu financování vědeckého publikování také množství praktických podnětů, které umožní CzechELib snazší přípravu smluvních dokumentů s vydavateli, lepší oporu pro obtížné vyjednávání, řadu příkladů dobré praxe a množství užitečných kontaktů, mimo jiné a na potenciální užitečné mluvčí pro budoucí konference účastníků CzechELib.

Popis
Klíčová slova
otevřený přístup, elektronické zdroje, vědecké publikování, konference, pracovní skupiny, open access, electronic sources, scientific publishing, conference, working groups, SCOAP3
Citace