Publikace:
Úvod do odborných rešerší

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář je určený pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s elektronickými informačními zdroji, může jít o knihovníky, informační specialisty, studenty a další odborníky (v rámci splnění podmínek VISK 2).

Popis
Klíčová slova
vyhledávání informací, rešerše, informační zdroje, elektronické informační zdroje, information retrieval, information resources, electronic information resources
Citace