Publikace:
ZÍSKEJ – pomocník pro meziknihovní výpůjční služby

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

ZÍSKEJ je platforma pro sdílení fondů knihoven a doručování dokumentů, jejímž cílem je zajištění snadného poskytování meziknihovních výpůjčních služeb v tištěné i elektronické formě. V rutinním provozu je již meziknihovní výpůjčka jak v samoobslužné, tak i v asistované verzi.

Popis
Klíčová slova
Získej, meziknihovní výpůjční služby, elektronické dodávání dokumentů, knihovní služby, electronic document delivery, inter-library loan service, library services
Citace