Publikace:
Informace a dezinformace v symbióze: rešeršní pohledy, přístupy a případy

Datum
2017-10-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
dezinformace, disinformation
Citace