Publikace:
Cestovní zpráva - 10th International Conference on Grey Literature

Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
informační společnost, konference, Grey literature, Information society, Conference
Citace