Publikace:
Sustainable Research Data Management: Opportunities, Threats and Tactics

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
management výzkumných dat, výzkumná data, udržitelnost, reflexe, informace, znalosti, moudrost, infrastruktura, knihovna, research data management, research data, sustainability, reflection, information, knowledge, wisdom, infrastructure, library
Citace