Publikace:
Memorandum o spolupráci mezi CESNET, Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení projektů NRP, CARDS a EOSC-CZ z Operačního programu Jan Amos Komenský a jejich udržitelnosti

Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Hlavním cílem spolupráce Signatářů je společné úsilí směřující k vytvoření ekosystému služeb a nástrojů zajišťujících implementaci EOSC v ČR, vytvoření Národní datové infrastruktury (NDI), jejích součástí a služeb, jak je rámcově zachyceno v Architektuře implementace EOSC v ČR.

Popis
Klíčová slova
Citace