Publikace:
Průzkum stavu přidružených publikací v ČR

Datum
2013-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

The poster presents survey about the state of enhanced publications in the Czech Republic. The goal of this survey was to find out situation of enhanced publications at research institutions in the Czech Republic. What research data arise? How are they stored and archived? To whom they made available? Are there the real enhanced publications, i.e. research publications linked directly to research data? 113 Czech research institutions were contacted with online questionnaire during 11th September to 7th October 2013. The poster will show the results from 65 Czech research institutions which filled in the questionnaire.

Popis
Klíčová slova
přidružené publikace, průzkum, výzkumné instituce, výzkumné publikace, výzkumná data, Enhanced publications, survey, research institutions, research publications, research data, conference
Citace