Publikace:
Volně přístupný fond Národní technické knihovny v praxi

dc.contributorŘímanová, Radka
dc.contributorNěmečková, Lenka
dc.contributor.advisorŘímanová, Radka
dc.contributor.authorKistanová, Marta
dc.contributor.refereeNěmečková, Lenka
dc.date.accessioned2023-11-21T15:15:50Z
dc.date.available2023-11-21T15:15:50Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá volně přístupným fondem Národní technické knihovny (NTK). Práce zahrnuje popis zpracování fondu v Klementinu včetně stěhování fondu do skladů v nové budově v Dejvicích a dále je popsána organizace zpracování a vyskladňování volně přístupného fondu ze skladových prostor nové budovy do volně přístupného prostoru NTK. Fond určený pro volný výběr je stavěný podle třídění Kongresové knihovny (Library of Congress Classification). Cílem práce je popsat ucelený proces zpracování volně přístupného fondu. Práce popisuje klady i zápory realizace stavění fondu a dále popisuje zkušenosti po prvním roce provozu v nové budově. Jako výstup úspěšnosti stavění fondu v NTK jsou zpracovány dva dotazníky, jeden pro zaměstnance, druhý pro zákazníky, jejich úkolem je nastínit zpětnou vazbu spokojenosti či nespokojenosti s volným výběrem. V závěru práce se popisují a řeší problémové okruhy z realizace stavění fondu včetně navržených opravných řešení.cs
dc.description.abstractThis thesis studies an open access area of National Technical Library (NTL). Thesis includes a description of the collection manipulation in Klementinum, including moving of the collection to deposits in its new building in Dejvice. Furthermore it describes organization of the processing and delivering of the open access collection from the new building deposits to the open access area of NTL. The collection, which is assigned for an open access area is built according to the Library of Congress Classification. The aim of this thesis is to describe the integrated process of open access area handling. The thesis describes positives and negatives that appeared during the collection establishment. Furthermore it describes experience after one year of operation in the new building. As an output of this successful collection establishment in NTL, two questionnaires were compiled – one for employees and one for customers. The purpose of the questionnaires was to depict the feedback of satisfaction or dissatisfaction with the open access area. In the end of the thesis problem areas and issues from the collection establishment realization, including suggested corrective solutions, are described.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14391/2383
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.sourceoai:repozitar.techlib.cz:721
dc.subjectvolně přístupný fondcs
dc.subjectvolný výběrcs
dc.subjectstavění knihovního fonducs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectautomatická klasifikacecs
dc.subjectindexacecs
dc.subjectaplikace klasifikačních systémůcs
dc.subjectodborné knihovnycs
dc.subjectNárodní technická knihovnacs
dc.subjectKongresová knihovnacs
dc.subjectopen access areaen
dc.subjectopen shelvesen
dc.subjectshelvingen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectautomatic classificationen
dc.subjectindexingen
dc.subjectaplication of classification systemsen
dc.subjectspecial libraryen
dc.subjectNational Technical Libraryen
dc.subjectLibrary of Congressen
dc.subject.pshorganizace informačních fondůcs
dc.subject.pshstavění dokumentůcs
dc.subject.pshvěcný popiscs
dc.subject.pshklasifikacecs
dc.subject.pshinformation files organisationen
dc.subject.pshdocuments arrangementen
dc.subject.pshsubject descriptionen
dc.subject.pshclassificationen
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6492
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6493
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6490
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6484
dc.titleVolně přístupný fond Národní technické knihovny v praxics
dc.titleOpen access area of the National Technical Library in practiceen
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
idr.dateDefended2010
idr.degreeGrantorUniverzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta.
relation.isAuthorOfPublication82507b23-4061-4fad-ad4a-17ee9b6e2ffb
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery82507b23-4061-4fad-ad4a-17ee9b6e2ffb
relation.isContributorOfPublication5ad14b3c-da93-4699-9c80-016444bcf473
relation.isContributorOfPublicationef14c4a2-225b-49c0-a5d6-25d21d3dcfee
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery5ad14b3c-da93-4699-9c80-016444bcf473
Soubory
Původní svazek
Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
idr-721_1.pdf
Velikost:
1.31 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Plný text