Publikace:
Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Závěrečné kvalifikační práce jsou archiváliemi s nespornou historickou hodnotou a jako s takovými by s nimi mělo být zacházeno. V roce 2016 Archiv Univerzity Karlovy inicioval změnu stávajících podmínek pro odevzdávání závěrečných prací. Důraz byl kladen zejména na použití formátů vhodných pro dlouhodobou archivaci (zejména formát PDF/A). Prezentace je zaměřena na historický vývoj sběru prací (včetně analýzy formátů prací odevzdaných mezi lety 2006–2016), na popis podmínek odevzdávání a na jejich implementaci do praxe.


Thesis and dissertations are historical archival materials and need to be treated as such. In 2016 Archive of Charles University initiated a change to their policy regarding thesis submission. Emphasis was placed on usage of formats suitable for long term preservation (especially PDF/A). This presentation primarily focuses on historical development of the Charles University thesis collection (including an analysis of thesis formats submitted from 2006–2016), description of the current submission policy, and integration into the submission process.

Popis
Klíčová slova
digitální ochrana, formátová politika, digital preservation, format policy
Citace