Publikace:
Setkání zástupců členských institucí CzechELib

Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda, který ve své prezentaci informoval o projektu Národního centra informační podpory (NCIP VaVaI). O pořizování, správě a administraci přístupu k EIZ, včetně jejich výhledu na roky 2023-2027 a tématu informoval zúčastněné vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát. Na závěr setkání proběhla menší diskuze, ve které přednášející zodpověděli položené dotazy.


The meeting was opened by the NTK director Martin Svoboda, who in his presentation informed about the project of the National Center for Information Support (NCIP R&D&I). Jiří Jirát, Head of the CzechELib Licensing and Administrative Unit, informed the participating heads of the CzechELib Licensing and Administrative Unit about the acquisition, administration and administration of access to EIZ, including their outlook for the years 2023-2027. At the end of the meeting, there was a small discussion in which the speakers answered the questions asked.

Popis
Klíčová slova
CzechELib, konference, členské instituce, EIZ, elektronické zdroje, statistiky, Národní centrum pro informační podporu VaVaI, CzechELib, conferences, member institutions, EIZ, electronic sources, statistics, National Center for R&D Information Support
Citace