Publikace:
Knihovny.cz

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci semináře budou detailně představeny všechny funkce portálu Knihovny.cz,s důrazem na novinky, které přinesla nová verze portálu dostupná od března 2022. Pozornost se zaměří zejména na zahraniční zdroje, tipy pro vyhledávání, práci se čtenářským účtem, vyhledávání online zdrojů, propojení identit, vyhledávání a export citací, inspirační seznamy a novinky. Představeno bude i základní vyhledávání online dokumentů přes Digitální knihovnu. Součástí semináře budou i praktické ukázky a také samostatná práce účastníků, je tedy nutné mít k dispozici vlastní notebook nebo PC.

Popis
Klíčová slova
Knihovny.cz, vyhledávání, knihovní služby, portál, jednotný přístup, portal, librarian services, unified access, searching, features
Citace