Publikace:
Elsevier eBooks Evidence Based Selection (EBS) v NTK

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, akvizice řízená uživatelem, National Library of Technology, patron-driven acquisition
Citace