Publikace:
Šedá literatura: case study v ČR

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Popis způsobu shromažďování a zpřístupňování šedé literatury v České republice. Uvádí příklady a zkušenosti s budováním Národního úložiště šedé literatury. Zhodnocení výchozího a současného stavu s přihlédnutím k vnějším okolnostem.

Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, NUŠL, National repository of grey literature, NRGL
Citace