Publikace:
Cestovní zpráva - 13th International Digital Curation Conference

Datum
2018-02-22
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cestovní zpráva popisuje průběh účasti na 13. ročníku mezinárodní konference o digitálním kurátorství (IDCC) věnovaném převážné datům a data management plans. Účast na konferenci byla klíčová pro plány vybudování nového repozitáře. Zahraniční cesta přinesla prvotní podrobný vhled do problematiky a do nových trendů na mezinárodní úrovni. Zároveň umožnila navázat kontakty mezi odborníky v dané oblasti, které už vlastní repozitáře spravují. Poznatky a texty příspěvků mohou být využity jako podklad pro zvážení možností NTK v oblasti research data and data stewardship, zároveň jsou inspirací pro další ročníky mezinárodní konference o šedé literatuře a repozitářích pod záštitou NTK.


The business report describes the course of participation in the 13th International Digital Curation Conference (IDCC) dedicated to data and data management plans. Participation in the conference was key to plans to build a new repository. The international trip brought a first insight into the issues and new trends at the international level. At the same time, it has made it possible to establish contacts between experts in the field who already manage their repositories. The findings and texts of the papers can be used as a basis for consideration of the possibilities of NTK in the field of research data and data stewardship, and they are also an inspiration for the next year of the international Conference on grey literature and repositories under the auspices of NTK.

Popis
Klíčová slova
digitální kurátorství, plány pro správu dat, výzkumná data, repozitář, digital curatorship, data management plans, research data, repository
Citace