Publikace:
Vybrané právní aspekty Open Access

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2012-10-24
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se zaměří praktické právní problémy související s aplikováním otevřeného přístupu k vědeckým textům. Pozornost tak bude zejména věnována licencím Creative Commons a jejich využívání v OA, právním aspektům budování zeleného OA repozitáře a problematice autoarchivace. Tyto otázky budou adresovány z pozice autora, instituce a komerčních vydavatelů. Teoretická diskuse výše naznačených problémů bude doplněna praktickými příklady a zkušenostmi z budování OA repozitáře na Masarykově univerzitě.


This presentation will focus on practical legal problems connected with the application of the Open Access practice to scientific papers. Attention will be mainly paid to the Creative Commons licenses and their use in OA, the legal aspects of building a green OA repository and legal issues of self-archiving. These issues will be addressed from the position of author, institution and commercial publishers. Theoretical discussions of the above mentioned problems will be supplemented by practical examples and experience from building OA repository at the Masaryk University.

Popis
Klíčová slova
právo, vědecká komunikace, autorský zákon, licence Creative Commons, law, scholarly communication, copyright, Creative Commons licenses
Citace