Publikace:
Open research publishing - changing minds and practices

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, otevřený výzkum, otevřený přístup, publikační modely, publikační platformy, otevřené recenzní řízení, open science, open research, open access, publishing models, publishing platforms, Open Research Europe, Open Research Central, open peer review
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
KRECon 2021: Open Science - Challenges and Opportunities
Datum a místo konání
2021-11-11
Praha (CZ)