Publikace:
Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2019-10-17
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě. Alžírsko se umístilo na prvním místě mezi arabskými zeměmi s 15 digitálními repozitáři. Elektronické vysokoškolské závěrečné práce představují velké procento obsahu těchto úložišť. Ve 14 z nich jsou shromažďovány i vysokoškolské závěrečné práce, včetně disertačních, stejně tak i jiné typy dokumentů, jako články, zprávy atd., které jsou nadefinovány v obsahových politikách (content policies). Využívanost závěrečných prací vysokoškoláky stále exponenciálně roste. Tato studie se zaměřuje na nástroje užívané k měření využívanosti závěrečných prací uložených v digitálních repozitářích, zhodnocení jejich dostupnosti a zjištění dalších informací o využívání závěrečných prací a jejich uživatelích.


Over the past years, grey literature in general and ETDs in particular has been growing more and more digitally. Algeria ranked first among Arab countries with 15 digital repositories. Electronic Digital Theses (EDTs) represent a huge percentage of the repositories content. There are 14 repositories in which their content policies collect theses and dissertations as well as other types of documents such as articles, reports, etc. The usage of ETDs by undergraduates has been exponentially increased. The study aims to highlight and evaluate the tools for measuring the usage of ETDs in the digital repositories and their availability, the extent of using ETDs by users and evaluation methodology.

Popis
Klíčová slova
hodnocení VŠKP, statistika využití, ETDs, University of Constantine 2, usage statistics, valorization of ETDs
Citace