Publikace:
Setkání zástupců členských institucí CzechELib

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda. Po něm vystoupil pan Jiří Hátle jako zástupce MŠMT a informoval o Řízení projektů CzechELib a NCIP VaVaI. Pořizování, správu a administraci přístupu k EIZ a sjednávání smluv na roky 2023-2025/2027 představil zúčastněným vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát.


The meeting was opened by the director of NTK Martin Svoboda. After that, Jiří Hátle spoke as a representative of the Ministry of Education Youth and Sports and informed about the Management of CzechELib and National Centre for Information Support of Research, Development and Innovation. The acquisition, administration and administration of access to EIZ and negotiation of contracts for the years 2023-2025/2027 were introduced by the participating head of the Licensing and Administration Unit of CzechELib Jiří Jirát. At the end of the meeting, a small discussion took place in which the speakers answered the questions asked.

Popis
Klíčová slova
CzechELib, EIZ, elektronické zdroje, konference, Národní centrum pro informační podporu VaVaI, statistiky, členské instituce, conferences, CzechELib, electronic sources, member institutions, National Center for R&D Information Support, statistics
Citace