Publikace:
Data k čerpání tokenů pro OA publikování v roce 2023

Datum
2024-06
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Národní centrum CzechELib zajišťuje pro své členské instituce slevy nebo odpuštění poplatků za publikování v režimu Open Acces prostřednictvím tzv. tokenů. Data sumarizují čerpání těchto tokenů v roce 2023 pro vědecké články jednotlivých institucí.


National Centre CzechELib ensures discounts or waivers of Open Access publishing fees using tokens for the member institutions of the consortium. The data summarizes token withdrawal in 2023 for research articles of the institutions.

Popis
Klíčová slova
Citace