idr-1029
Title: [originál] [překlad]
Elsevier eBooks Evidence Based Selection (EBS) v NTK
Authors: Motejlková, Anna
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): akvizice; akvizice řízená uživatelem; elektronické knihy; elektronické zdroje; Národní technická knihovna
English keyword(s): acquisition; electronic books; electronic sources; National Library of Technology; patron-driven acquisition
Conference/Event: E-knihy I. 2016, Praha (CZ), 2016-10-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Library services and collections
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-12, last modified 2022-12-16


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]