idr-1037
Title: [originál] [překlad]
Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
Authors: Myška, Matěj
Year: 2016
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): autorské právo; databázové právo; digitální knihovny; teorie dat; vyhledávání v datech
English keyword(s): copyright; data search; data theory; database right; digital libraries
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016, Praha (CZ), 2016-10-19
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-25, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-1037_3 - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
idr-1037_4 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1037_1 - Download fulltextPDF [Download] (Česká verze prezentace)
idr-1037_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)