idr-1040
Title: [originál] [překlad]
Může šedá literatura nahradit učebnice? : OER (open educational resources) ve službách otevřeného vzdělávání
Authors: Kováčová, Tamara
Year: 2016
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): otevřené vzdělávací zdroje; otevřené vzdělávání; otevřený přístup; učebnice; vzdělání
English keyword(s): education; open access; open education; open educational resources; textbooks
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016, Praha (CZ), 2016-10-19
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-10-25, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
idr-1040_1 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Prezentace_Kovacova_CZ - Download fulltextPDF [Download] (Česká verze prezentace)
Prezentace_Kovacova_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)