idr-1049
Title: CopyCamp 2016
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2016
Language: cze
Abstract: 5. ročník mezinárodní konference věnované autorskému právu The International CopyCamp Conference 2016 s podnázvem Future of Copyright in Europe se konal 27. – 28.10 2016 v Paláci kultury a vědy ve Varšavě. Zástupce NTK PhDr. Petra Pejšová zde prezentovala využívání volných licencí Creative Commons v Národním úložišti šedé literatury.
Keyword(s): autorské právo; Creative Commons; veřejné licence
English keyword(s): copyright; Creative Commons; public licences
Conference/Event: CopyCamp 2016, Varšava (PL), 2016-11-27 / 2016-11-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-11-04, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]