idr-1082
Title: [originál] [překlad]
VPK jako národní platforma pro sdílení zdrojů v rámci CPK
Authors: Ouzká, Marcela ; Pokorný, Jan
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): Centrální portál knihoven; CPK; elektronické zdroje; informační prameny; meziknihovní výpůjční služby; Virtuální polytechnická knihovna; VPK
English keyword(s): Central Portal of Libraries; electronic sources; information sources; interlibrary circulation services; Virtual Polytechnical Library
Conference/Event: EFI 2016, Praha (CZ), 2016-11-11
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-08, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]