idr-1101
Title: [originál] [překlad]
Novinky z portálu Knihovny.cz
Authors: Zadražilová, Iva
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): Centrální portál knihoven; CPK; informační služby; meziknihovní výpůjční služby; projekty
English keyword(s): Central Portal of Czech Libraries; information services; interlibrary circulation services; projects
Conference/Event: Seminář o plánované podobě MVS na portálu Knihovny.cz, Brno (CZ), 2017-03-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-03-22, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]